Een zorgverzekering is een contract

Een zorgverzekering is een contract waarbij een verzekeraar verplicht is een deel van of alle zorgkosten van een persoon te betalen in ruil voor een premie.1 Meer specifiek betaalt de zorgverzekering doorgaans medische, chirurgische, voorgeschreven medicijnen en soms tandheelkundige kosten die door de verzekerde worden gemaakt. De zorgverzekering kan de kosten van ziekte of letsel aan verzekerde vergoeden of rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. Het wordt vaak opgenomen in werkgeversvoordelen om kwaliteitswerknemers aan te trekken, waarbij de premies gedeeltelijk worden gedekt door de werkgever, maar vaak ook worden ingehouden op de loonstrookjes van de werknemers. De kosten van zorgverzekeringspremies zijn aftrekbaar voor de betaler en de ontvangen voordelen zijn belastingvrij, met bepaalde uitzonderingen voor werknemers van S-corporaties.

We willen allemaal dat mensen in de gezondheidszorg centraal staan ​​en die hen helpt sneller gezonder te worden en langer gezond te blijven. Alternatieve betalingsmodellen (APM) die zijn gebaseerd op de waarde van de verleende zorg in plaats van op het volume van de geleverde diensten, gaan een heel eind om dat gedeelde doel te bereiken.

Dus hoe gaat het met ons? Het Health Care Payment Learning & Action Network (LAN) heeft vandaag de resultaten vrijgegeven van de Meetinspanning 2021. Elk jaar voert het LAN, in samenwerking met AHIP, een nationale beoordeling uit van de acceptatie van APM’s in de loop van de tijd en volgt het de voortgang in de richting van de doelstellingen van het LAN. In 2018 is het LAN begonnen met het rapporteren van betalingsgegevens per branche: Commercial, Medicaid, Medicare Advantage (MA) en origineel Medicare.

Ikverzekerhetbeste.nl